Choď na obsah Choď na menu
 


Čo je diaľková adopcia?

17. 2. 2008

Ide o stále obľúbenejšiu pomoc obyvateľov vyspelejšieho sveta deťom, ale aj ich rodičom z rozvojových krajín.

Naša pomoc je v duchu široko známeho hesla: „Keď chceš chudobnému zachrániť život na niekoľko dní, daruj  mu rybu. Keď ho chceš zachrániť na dlhý čas, daruj mu udicu.“

Investícia, ktorou pomáhame je určená spravidla pre vzdelanie. Mnoho detí nemá možnosť dochádzať pravidelne do školy, lebo rodičia nevládzu uhrádzať poplatky a školské potreby. Častokrát sú rodičia nútení posielať svoje deti na prácu aj od útleho veku. Predísť tomu všetkému môžeme napomáhať prispievaním pre nás pomerne skromnej sumy. Našou pomocou súčasne pomáhame cieľovej krajine zvyšovať podiel gramotnosti aj úrovne vzdelania svojich občanov. Mnoho z talentovanejších detí v tomto programe pokračuje štúdiom aj na stredných a vysokých školách.

Akou sumou minimálne môžeme pomôcť?

V článku Organizácie sprostredkujúce diaľkovú adopciu uvádzame päť organizácií pôsobiacich v SR a ČR (Tri z nich sú katolícke, jedna protestanstká, jedna sekulárna). Mesačná suma pomoci jednému dieťaťu sa pohybuje od 15,- USD do 800,- Sk. Samozrejme, každý sa môže sám rozhodnúť, či bude danou sumou prispievať aj ako jednotlivec, či spolu s manželským partnerom, s priateľmi a pod. Častokrát si jedno alebo viac detí „adoptujú majitelia firiem alebo ich zamestnanci, triedy, krúžky, školy všetkých stupňov. Zatiaľ len jedna z nám známych organizácii umožňuje prispievať na jedno dieťa aj menšou sumou – presnou polovicou. Počíta sa s tým, že časom sa nájde niekto (priateľ), kto bude uhrádzať tú druhú polovicu.

Aj Tvojich 10,- Sk mesačne môže zmeniť život dieťaťa aj jeho rodičov

Nie pre každého je možné zrieknuť sa mesačne čo len sumy 15 USD. A nie každý z nás je ochotný oslovovať ľudí s ponukou podeliť sa pri adopcii jedného dieťaťa. Mohlo by vznikať nepochopenie, ako u priateľov a príbuzných, tak aj ľudí len známych, ale aj u ľudí neznámych. Mnohí z nás sú zapojení aj do viacerých iných forierm pomoci, doma i v zahraničí. Pre všetkých týchto aj pre iných je určený projekt Adopcia pre každého

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.